Jdi na obsah Jdi na menu
 


Co nepatří do kanálu

Kromě standardního čištění stok, musí pracovníci závodů Stoková sít a ČOV likvidovat také odpady, které do kanalizační sítě vůbec nepatří a jejich likvidace na ÚČOV přináší problémy a zvyšuje náklady závodu. Jedná se především o těžké kovy (obsah baterií, oplachovací lázně z elektropokování, vyčerpané roztoky z fotolaboratoří , odpady ze zubních laboratoří atd.), rozpouštědla, barvy, mycí roztoky, ropné látky, agrochemické přípravky, nadměrné používání desinfekčních mycích prostředků založených na chloru. Zvýšená koncentrace těchto látek ohrožuje stávající způsob likvidace kalu a způsobuje velké provozní problémy na ÚČOV.
Zvýšeně finanční prostředky si vyžaduje i jinak neškodný organický odpad, ať už jsou to odpady z drtičů kuchyňských odpadů, tuky a zbytky jídel z nefunkčních lapolů z provozoven potravinářského průmyslu a restaurací, školních jídelen atd.

Chronické problémy jsou s vypouštěním tuků do kanalizace. Ty způsobují problémy s mechanickou částí čistírny, ale mají i negativní vliv na složení mikroorganizmů v biologické části ÚČOV. Ropné látky jsou hlavně nebezpečné na pobočných čistírnách odpadních vod. Zde například i množství, které se vejde do fekálního vozu, naruší čistící proces na čistírně.

Pracovníci provozu stokové sítě by mohli vyprávět neuvěřitelné historky o tom, co jsou lidé schopni vyhodit do kanálu. V kanálech se našel dětský kočárek, kolečka betonu, slamníky, starý šicí stroj, velké množství posekané trávy atd. Tyto předměty ucpou kanalizaci, kterou musí naši pracovníci opět zprůchodnit. Lidé jsou ale schopni vylít do kanálu i toxické látky, které ohrožují zdraví a bezpečnost práce našich pracovníků. Jde např. o kyanidy, rozpouštědla, větší množství benzínu atd. Kromě takovýchto "akutních" problémů je provoz stok ohrožován i "chronickými" odpady, kterých nemusí být vypouštěno nárazově velké množství, ale zato trvale - zacpávání kanalizačních přípojek tuky apod.

Nejproblémovější je jednání drobných podniků a provozoven, jako jsou např. autoservisy, lakovny, zubní ordinace, fotolaboratoře, soukromá fekální doprava, školní jídelny atd., ale problémy někdy přinášejí i domácnosti a jednotliví obyvatelé hl.m. Prahy.